W.I.S.E

Design & Integration

The WISE way – från tanke till färdigt projekt

TJÄNSTER & CERTIFIERIng

Ge er själva möjligheten att genomföra önskemål med en sömlös integration.
Få alla hemmets och kontorets smarta funktioner att samspela och användas med lätthet

Crestron Partner

Tillsammans med de bästa systemutvecklarna kan vi styra det mesta

KNX Partner

Med din elektriker kan vi installera smart belysning

Control 4 Certified

Tillsammans med integratörer av ljud och bild syr vi ihop önskade lösningar

Videokonferens

Vi erbjuder installation av hårdvara och mjukvara för Teams och ZOOM. Vi installerar allt från det lilla hemmakontoret med enskilda användare, till stora konferensanläggningar med hundratals användare

Smarta Hem

Vi skapar integrering med hemmets uppkopplade enheter. Här finner vi idag bland annat belysning, övervakning, uppvärmning, och solskydd. Vi har kunskapen och lösningarna för att sy ihop en lösning för allt samman. Låt oss automatisera, samtidigt underlätta användandet i era hem

IT & Säkerhet

Med våra IT-tjänster skapar vi funktionalitet och driftsäkerhet. Vi erbjuder tjänster för att möta nutid och framtid. Vi kopplar och konfigurerar VPN.
Vi erbjuder även tjänster, så som uppgradering av datorer, såväl som handhållna enheter. Hjälp med att installera antivirus och brandväggar allt i våra kompletta lösningar för hem och kontor.

OM AudioVision

Grundat 1991 i Göteborg, där vi fortfarande har vårt huvudsäte. Under decennierna som gått har Audiovision samlat på sig kompetens genom våra medarbetare och är nu större än någonsin!

Från att vara ett enmansföretag  för den lokala marknaden, är vi nu utspridda över Sverige. Vi utför projekt lokalt, nationellt och internationellt.

Vår filosofi är att bemöta kunden med förståelse och gemensamt nå de mål som projekten skall uppnå, stort som smått.

0

Projekt
0

Kunder
0

Pågående
0

Färdigställda

Våra medarbetare